Katsina Ala Feeder 33Kv

Gboko Region

    Address

    TYOWANYE/Kusugh Rd. Tyowanye

    Location